Regulament concurs

LOTERIA PUBLICITARA: “Un vot, Un site de prezentare”

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Data 14.05.2019

 

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul loteriei publicitare Un Vot, Un site de prezentare este ZARNESCU M VALERIU EMIL II., persoana juridica romana, avand sediul social in Mun. Baia Mare, Strada Pietrosului 7, CIF 26986989, numar de inregistrare la Registrul Comertului F24/750/2010, reprezentata legal prin dl. Zarnescu Valeriu in calitate de Administrator.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii („Regulamentul”).

 

Art. 2. DURATA, LOCUL DE DESFASURARE SI CONDITIILE

Loteria publicitara Un vot, Un site de prezentare se desfasoara incepand cu data de 14 mai 2019 ora 16:00, pana la data de 26 mai ora 23:59 pe pagina dedicata concursului https://www.vreau1site.ro/castiga-un-site-de-prezentare. La extragere participa toate persoanele fizice cu varsta minima implinita de 18 ani la data inscrierii in loteria publicitara care completeaza pagina de concurs cu date valide si voteaza la Alegerile Europarlamentare din data de 26 mai.

Pe data de 27 mai 2019 se extrage castigatorul unui site de prezentare pentru o firma, o afacere, un produs sau un serviciu.

Pentru validarea premiului, castigatorul trebuie sa faca dovada ca a participat la Alegerile Europarlamentare din 26 mai cu abtibildul de pe spatele C.I.

 

Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la aceasta campanie orice persoana fizica, cu varsta minima implinita de 18 ani la data inscrierii la loteria publicitara, indiferent de sex, nationalitate sau religie.

Nu pot participa la campanie angajatii si colaboratorii cu contract ai organizatorului si nici sotul / sotia si rudele angajatilor organizatorului pana la gradul 2 inclusiv.

 

Art. 4. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul oficial al loteriei publicitare este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga durata a acesteia, prin accesarea paginii http://www.vreau1site.ro/regulament-concurs.

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.vreau1site.ro.

 

Art. 5. MECANISMUL DE DESFASURARE

Intre 14 mai 2019 si 26 mai 2019 toate persoanele fizice cu varsta minima implinita de 18 ani pot accesa pagina https://www.vreau1site.ro/castiga-un-site-de-prezentare si se pot inscrie la loteria publicitara.

Pentru ca inregistrarea sa fie valida, pe 26 mai 2019 trebuie sa-si exercite dreptul de vot in cadrul Alegerilor Europarlamentare.

Pe 27 mai 2019, la ora 11:00, va fi facuta extragerea castigatorului live pe pagina de facebook Vreau1Site care poate fi accesata la adresa https://www.facebook.com/vreau1site/.

Castigatorii trebuie sa faca dovada participarii la Alegerile Europarlamentare pentru validarea premiului.

 

Art. 6. PREMIUL

Premiul acordat in cadrul prezentei loterii publicitare este:

  • Un site de prezentare ce implica logo, design si functionalitate, in functie de nevoile castigatorului. Site-ul poate prezenta o firma, o afacere, un produs sau un serviciu. Platforma pe care va fi realizat site-ul este WordPress, cea mai folosita platforma web din lume.

 

Art. 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Desemnarea castigatorului va avea loc la sediul Organizatorului din Mun. Baia Mare, Strada Pietrosului 7, prin tragere la sorti in data de 27 mai 2019, ora 11:00, cand se va face extragerea castigatorului si a 2 castigatori de rezerva. Tragerea la sorti se va efectua prin random.org si va fi transmisa live pe pagina de facebook Vreau1Site.

La aceasta tragere la sorti vor participa toate inscrierile efectuate conform prezentului Regulament.

7.1. Castigatorul va fi anuntat prin e-mail si telefonic de catre reprezentantii Organizatorului, in data de 27 mai 2019.

Acceptarea premiul castigat se poate face pana la data de 29 mai 2019, ora 16:59, in scris, pe adresa de e-mail contact@vreau1site.ro.

Neacceptarea premiului pana la data de 29 mai 2019, ora 16:59, in scris, atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat. In aceasta situatie, Organizatorul va contacta a doua persoana extrasa.

7.2. A doua persoana extrasa (rezerva) pentru premiu va fi contactat prin e-mail si telefonic de catre reprezentantii Organizatorului, in data de 29 mai 2019.

Acceptarea premiul castigat de a doua persoana extrasa se poate face pana la data de 31 mai 2019, ora 16:59, in scris, pe adresa de e-mail contact@vreau1site.ro.

Neacceptarea premiului pana la data de 31 mai 2019, ora 16:59, in scris, atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat. In aceasta situatie, Organizatorul va contacta a treia persoana extrasa.

7.3. A treia persoana extrasa (rezerva) pentru premiu va fi contactata prin e-mail si telefonic de catre reprezentantii Organizatorului, in data de 31 mai 2019.

Acceptarea premiul castigat de a treia persoana extrasa se poate face pana la data de 2 iunie 2019, ora 16:59, in scris, pe adresa de e-mail contact@vreau1site.ro.

Neacceptarea premiului pana la data de 2 iunie 2019, ora 16:59, in scris, atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat. In aceasta situatie, Premiul nu se va mai acorda.

 

Art. 8. CONDITII DE VALIDARE

8.1. Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa respecte conditiile stabilite prin prezentul regulament.

8.2. Conditii de validare a castigului

Castigul din prezenta loterie publicitara va fi validat daca participantul castigator indeplineste cumulativ conditiile prevazute in prezentul regulament.

8.3. Conditii de invalidare a castigului

Castigul din prezenta loterie publicitara va fi invalidat in cazul in care participantul castigator incalca cerintele de participare prevazute.

In situatia in care castigatorul nu poate beneficia de premiu din motive independente de vointa Organizatorului, aceasta atrage dupa sine pierderea premiului. In aceasta situatie, Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

In situatia in care, din motive independente de vointa Organizatorului, Premiul nu se mai poate acorda (cu titlu exemplificativ: accident de munca, etc.), premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

 

Art. 9. TAXE SI IMPOZITE

Conform art. 110 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit revine castigatorului, iar obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine organizatorului. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Art. 10. ANGAJAMENTE

Acordarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta loterie publicitara implica acceptul castigatorului ca numele si imaginea sa, sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale audio-video si tiparituri, doar cu acordul expres si neechivoc al persoanei vizate.

 

Art. 11. INTRERUPEREA TOMBOLEI

Aceasta campanie va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

 

Art. 12. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:

–          orice alte costuri ale castigatorului in legatura cu intrarea in posesia premiului, altele decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;

 

Art. 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoasterea continutului prezentului regulament si consimtamantul participantilor pentru procesarea datelor cu caracter personal de catre organizator, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), in scopul organizarii loteriei publicitare.

Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa Intreprinderii Individuale Zarnescu M Valeriu Emil prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Baia Mare, Strada Pietrosului 7, cod postal 430162 Maramures sau prin transmiterea unui e-mail către contact@vreau1site.ro.

 

Zarnescu M Valeriu Emil II va prelucra datele cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Prin inscrierea la aceasta loterie publicitara, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

 

Art. 14. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Art. 15. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la aceasta campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti competente din municipiul Baia Mare.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (contact@vreau1site.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data finalizarii campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

Art. 16. ALTE CLAUZE

Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul Regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca cel care a castigat nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul oficial al campaniei, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

 

 

ORGANIZATOR,

Zarnescu M Valeriu Emil I.I.

prin administrator

ZARNESCU VALERIU EMIL