Regulament concurs

LOTERIA PUBLICITARA: “Un vot, Un site de prezentare”

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Data 14.05.2019

 

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul loteriei publicitare Un Vot, Un site de prezentare este ZARNESCU M VALERIU EMIL II., persoana juridica romana, avand sediul social in Mun. Baia Mare, Strada Pietrosului 7, CIF 26986989, numar de inregistrare la Registrul Comertului F24/750/2010, reprezentata legal prin dl. Zarnescu Valeriu in calitate de Administrator.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii (“Regulamentul”).

 

Art. 2. DURATA, LOCUL DE DESFASURARE SI CONDITIILE

Loteria publicitara Un vot, Un site de prezentare se desfasoara incepand cu data de 14 mai 2019 ora 16:00, pana la data de 26 mai ora 23:59 pe pagina dedicata concursului https://www.vreau1site.ro/castiga-un-site-de-prezentare. La extragere participa toate persoanele fizice cu varsta minima implinita de 18 ani la data inscrierii in loteria publicitara care completeaza pagina de concurs cu date valide si voteaza la Alegerile Europarlamentare din data de 26 mai.

Pe data de 27 mai 2019 se extrage castigatorul unui site de prezentare pentru o firma, o afacere, un produs sau un serviciu.

Pentru validarea premiului, castigatorul trebuie sa faca dovada ca a participat la Alegerile Europarlamentare din 26 mai cu abtibildul de pe spatele C.I.

 

Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la aceasta campanie orice persoana fizica, cu varsta minima implinita de 18 ani la data inscrierii la loteria publicitara, indiferent de sex, nationalitate sau religie.

Nu pot participa la campanie angajatii si colaboratorii cu contract ai organizatorului si nici sotul / sotia si rudele angajatilor organizatorului pana la gradul 2 inclusiv.

 

Art. 4. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul oficial al loteriei publicitare este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga durata a acesteia, prin accesarea paginii http://www.vreau1site.ro/regulament-concurs.

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.vreau1site.ro.

 

Art. 5. MECANISMUL DE DESFASURARE

Intre 14 mai 2019 si 26 mai 2019 toate persoanele fizice cu varsta minima implinita de 18 ani pot accesa pagina https://www.vreau1site.ro/castiga-un-site-de-prezentare si se pot inscrie la loteria publicitara.

Pentru ca inregistrarea sa fie valida, pe 26 mai 2019 trebuie sa-si exercite dreptul de vot in cadrul Alegerilor Europarlamentare.

Pe 27 mai 2019, la ora 11:00, va fi facuta extragerea castigatorului live pe pagina de facebook Vreau1Site care poate fi accesata la adresa https://www.facebook.com/vreau1site/.

Castigatorii trebuie sa faca dovada participarii la Alegerile Europarlamentare pentru validarea premiului.

 

Art. 6. PREMIUL

Premiul acordat in cadrul prezentei loterii publicitare este:

 • Un site de prezentare ce implica logo, design si functionalitate, in functie de nevoile castigatorului. Site-ul poate prezenta o firma, o afacere, un produs sau un serviciu. Platforma pe care va fi realizat site-ul este WordPress, cea mai folosita platforma web din lume.

 

Art. 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Desemnarea castigatorului va avea loc la sediul Organizatorului din Mun. Baia Mare, Strada Pietrosului 7, prin tragere la sorti in data de 27 mai 2019, ora 11:00, cand se va face extragerea castigatorului si a 2 castigatori de rezerva. Tragerea la sorti se va efectua prin random.org si va fi transmisa live pe pagina de facebook Vreau1Site.

La aceasta tragere la sorti vor participa toate inscrierile efectuate conform prezentului Regulament.

7.1. Castigatorul va fi anuntat prin e-mail si telefonic de catre reprezentantii Organizatorului, in data de 27 mai 2019.

Acceptarea premiul castigat se poate face pana la data de 29 mai 2019, ora 16:59, in scris, pe adresa de e-mail contact@vreau1site.ro.

Neacceptarea premiului pana la data de 29 mai 2019, ora 16:59, in scris, atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat. In aceasta situatie, Organizatorul va contacta a doua persoana extrasa.

7.2. A doua persoana extrasa (rezerva) pentru premiu va fi contactat prin e-mail si telefonic de catre reprezentantii Organizatorului, in data de 29 mai 2019.

Acceptarea premiul castigat de a doua persoana extrasa se poate face pana la data de 31 mai 2019, ora 16:59, in scris, pe adresa de e-mail contact@vreau1site.ro.

Neacceptarea premiului pana la data de 31 mai 2019, ora 16:59, in scris, atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat. In aceasta situatie, Organizatorul va contacta a treia persoana extrasa.

7.3. A treia persoana extrasa (rezerva) pentru premiu va fi contactata prin e-mail si telefonic de catre reprezentantii Organizatorului, in data de 31 mai 2019.

Acceptarea premiul castigat de a treia persoana extrasa se poate face pana la data de 2 iunie 2019, ora 16:59, in scris, pe adresa de e-mail contact@vreau1site.ro.

Neacceptarea premiului pana la data de 2 iunie 2019, ora 16:59, in scris, atrage decaderea acestuia din drepturi in sensul pierderii premiului astfel castigat. In aceasta situatie, Premiul nu se va mai acorda.

 

Art. 8. CONDITII DE VALIDARE

8.1. Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa respecte conditiile stabilite prin prezentul regulament.

8.2. Conditii de validare a castigului

Castigul din prezenta loterie publicitara va fi validat daca participantul castigator indeplineste cumulativ conditiile prevazute in prezentul regulament.

8.3. Conditii de invalidare a castigului

Castigul din prezenta loterie publicitara va fi invalidat in cazul in care participantul castigator incalca cerintele de participare prevazute.

In situatia in care castigatorul nu poate beneficia de premiu din motive independente de vointa Organizatorului, aceasta atrage dupa sine pierderea premiului. In aceasta situatie, Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

In situatia in care, din motive independente de vointa Organizatorului, Premiul nu se mai poate acorda (cu titlu exemplificativ: accident de munca, etc.), premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

 

Art. 9. TAXE SI IMPOZITE

Conform art. 110 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit revine castigatorului, iar obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine organizatorului. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Art. 10. ANGAJAMENTE

Acordarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta loterie publicitara implica acceptul castigatorului ca numele si imaginea sa, sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale audio-video si tiparituri, doar cu acordul expres si neechivoc al persoanei vizate.

 

Art. 11. INTRERUPEREA TOMBOLEI

Aceasta campanie va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

 

Art. 12. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:

–          orice alte costuri ale castigatorului in legatura cu intrarea in posesia premiului, altele decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;

 

Art. 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoasterea continutului prezentului regulament si consimtamantul participantilor pentru procesarea datelor cu caracter personal de catre organizator, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), in scopul organizarii loteriei publicitare.

Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile, in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa Intreprinderii Individuale Zarnescu M Valeriu Emil prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Baia Mare, Strada Pietrosului 7, cod postal 430162 Maramures sau prin transmiterea unui e-mail către contact@vreau1site.ro.

 

Zarnescu M Valeriu Emil II va prelucra datele cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

Prin inscrierea la aceasta loterie publicitara, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

 

Art. 14. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Art. 15. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la aceasta campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti competente din municipiul Baia Mare.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (contact@vreau1site.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data finalizarii campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

Art. 16. ALTE CLAUZE

Prin participarea la prezenta loterie publicitara, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul Regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca cel care a castigat nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul oficial al campaniei, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

 

 

ORGANIZATOR,

Zarnescu M Valeriu Emil I.I.

prin administrator

ZARNESCU VALERIU EMIL

 

Câștigă un site de prezentare

MERGI LA VOT

Înscrie-te în Concurs!

VREI UN SITE ? MERGI LA VOT IN 26 MAI

Înscrie-te în concurs!

Câștigă un site de prezentare

1
Înscrie-te în Concurs!
E foarte simplu!
2
Mergi la VOT!
Votul tău contează!
3
Verifică dacă ai câștigat!
In 27 mai la ora 11:00


Vreau sa primesc cele mai noi oferte, campanii si concursuri.

Premiul

– Realizare site de prezentare pentru o firma, o afacere, un produs sau un serviciu pe care castigatorul doreste sa il promoveze.
– Optimizare site pentru a fi gasit mai usor de motoarele de cautare
– Design personalizat + Logo personalizat
– Pentru toate acestea folosim cea mai populara platformă CMS – WordPress

Prin realizare site intelegem
– pre-analiză de business, astfel încât aflăm mai multe despre business si implicit despre ce
ar trebui sa contina site-ul
– în urma analizei, stabilim de comun acord obiectivele principale ale site-ului.
– realizăm designul în funcție de business-ul în care activați. Acesta va fi adaptat pentru orice dispozitiv (PC, tableta, telefon)
– stabilim meniul și paginile aferente site-ului.

Restul specificațiilor le vom discuta cu câștigătorul.

Perioada de desfășurare: 14.05.2019 – 26.05.2019
Extragere câștigător: 27.05.2019


Regulament Concurs

Contact

If you have any questions about the services we offer, or you want to reach us for a project you have in mind, do not hesitate to contact us through the form below, or give us a call.

We would be happy to hear from you.

Start-UP Nation 2019

CREARE SITE WEB

Implementam pentru noul tau proiect la care ai primit finantare prin Start-up Nation 2019, site-ul web care iti va oferi vizibilitate online. Acesta iti va generar clienti si o imagine profesionala

BRANDING SI LOGO

Deoarece este importană imaginea noii tale firme, Vreau1Site îți realizează un logo profesional. Pe lângă design logo, ne ocupăm de cărțile de vizită, roll-up, flyere și alte materiale publicitare de care ai avea nevoie. Pachetul pentru Start-UP Nation include toate serviciile esențiale pentru a porni cu dreptul pe piața online.

ADMINISTRARE WEB

Îți asigurăm mentenanță a site-ului timp de 6 luni. Ai garanția că site-ul tău este actualizat în permanență. Vreau1Site te ajută să ai un site web mereu la curent cu noile actualizări pentru securitate și funcționalitate. Prin includerea serviciului de administrare site, ești sigur că afacerea ta va avea prezența corectă online.

GAZDUIRE WEB

Oferim web hosting pentru noul tău site. Analizăm cerințele tale și găsim soluția cea mai bună ca site-ul tău să fie rapid și în siguranță pe internet.

IATĂ CÂTEVA DINTRE PROIECTELE VREAU1SITE

Site-uri de prezentare, magazine online și administrare pagini web

ADMINISTRARE ȘI MENTENANȚĂ

Administrare site webUn serviciu foarte important, dar câte-odată neglijat, este cel de administrare site web. Mentenanța web este importantă pentru buna funcționare a site-ului tău. În orice moment pot apărea îmbunătățiri ale serverului unde este găzduit site-ul. Periodic apar actualizări ale platformei folosite pentru realizarea site-ului. Schimbările sunt necesare datorită politicii de securitate a firmei de hosting, si a platformei web care susține pagina web.

Pe lângă această mentenanță a site-ului, mai sunt diferite schimbări pe care tu le doresti la site. Exemple ar fi adăugarea de servicii noi, de produse noi sau de eliminare a unor servicii sau produse existente pe site. Deoarece si afacerea ta se schimbă, aceste acțiuni de administrare a paginii web trebuie să țină pasul cu modificarile. Este vital ca site-ul tău să fie “la zi”, pentru ca vizitatorii să găsească informații actuale despre afacerea ta.

De multe ori pe site se doresc a fi adăugate imagini noi sau modificarea paginii ce prezintă portofoliul firmei. E un lucru foarte bun să arătați vizitatorilor site-ului ce proiecte noi ați încheiat sau cu ce clienți ați lucrat recent.

Agenția web Vreau1Site oferă gama completă de servicii de administrare și mentenanță pentru site-uri noi sau cu vechime.

Contactează-ne acum ! să discutăm despre frecvența cu care vrei să îți actualizăm site-ul web.

CE AU DE ZIS CÂȚIVA DINTRE CLIENȚII NOȘTRI

Le mulțumim pentru apreciere

Testimoniale clienti webdesign

Testimoniale clienti webdesign inseamna cateva marturii de la clientii cu care am lucrat

Urmeaza sa publicam tot mai multe testimoniale clienti webdesign, deoarece ei sunt cei care au beneficiat de serviciile noastre. Clientii nostri sunt foarte importanti pentru noi si dorim sa le oferim servicii de calitate. Feedback-ul lor fie scris, fie doar rostit, ne ajuta sa progresam si sa ne imbunatatim constant.

web design agentie imobiliara
Am avut o colaborare foarte bună cu firma Vreau1Site. Noi suntem o agenție imobiliară care are niște particularități ce ne diferențiază de concurență. Vreau1Site ne-a dat cele mai bune sugestii pentru a scoate în evidență ceea ce ne face pe noi speciali. Site-ul web pe care îl avem acum datorită lor ne aduce zilnic mulți vizitatori. Știm sigur că vom continua colaborarea cu ei pe partea de promovare online.

Nagy Roxana Ioana

– Director Agentie Imobiliară

web design gotech baia mare
Mă bucur că am colaborat cu echipa Vreau1Site. Au dat dovadă de profesionalism și ne-au dat tot ajutorul ca magazinul nostru online să fie unul competitiv pe piață. S-au mișcat rapid și rezultatul a fost pe măsura așteptărilor mele.

Gheorghe Mureșan

– General Manager

ONLINE MARKETING

Promovare site poate fi facuta in mai multe feluri, unele necesitand abonamente lunare sau anuale, altele pretinzand plati initiale la inscriere si ultimul fel: gratuit.
Promovare site poate fi facuta astfel incat sa atraga vizitatori specifici domeniului tau de activitate. Acestia sunt target-ati prin reclame Google sau optimizarea site-urilor pentru cuvinte cheie. Promovarea mai poate fi facuta pentru un public mai putin specific (publicitate pe un anumit site prin bannere sau anunturi).

Metode de promovare

Exista mai multe cai de a face reclama unui site, acestea alegandu-se in functie de rezultatele dorite:

 • Daca se doresc rezultate imediate, se va alege o varianta platita (Publicitate pe FACEBOOK, pe situri cu trafic mare sau Reclame Google)
 • Daca se doresc rezultate durabile pe termen lung, fara o investitie initiala, se va opta pentru optimizarea site-ului in motoarele de cautare si inscrierea treptata a site-ului in directoare.

Promovarea prin Facebook

Fie ca afacerea ta esta una mica, sau deja esti un nume cunoscut pe piata, ai nevoie de promovare. Promovarea prin facebook este cea mai potrivita la ora actuala. Dar e foarte important sa sti cum iti gestionezi bugetul pentru reclama pe facebook. De aceea iti sugeram sa ne contactezi si sa discutam legat de nevoile tale de promovare online. Vom gasi cea mai buna solutie pentru afacearea ta.

Promovarea prin SEO

Prin optimizarea SEO sau optimizarea pentru motoarele de cautare, situl va fi gasit de vizitatori prin cautari in motoarele de cautare (Google, Yahoo, etc).
Un aspect foarte important este sa aveti pe site “informatie utila”, “continut de calitate”, servit discret celor care il cer. Cresterea site-ului in motoarele de cautare va fi imediata. Firma noastra realizeaza astfel de articole, pentru Dumneavoastra, cu continut specific produselor pe care le comercializati. Veti observa ca vanzarile produselor de pe site vor arata o crestere semnificativa.
Aflati aici mai multe detalii despre acest tip de promovare prin SEO.

Promovarea prin bannere

Firma noastra vine in ajutorul tau printr-un nou serviciu crearea de bannere. Desi metoda este de mult timp cunoscuta, Vreau1Site te promoveaza cu ajutorul traditionalelor bannere publicitare in reteaua proprie de site-uri publicitare.

Tot ce trebuie mentionezi in cererea pe care ne-o trimiti este amploarea campaniei publicitare pe care o vrei si ca doresti un banner, iar noi ne vom ocupa de toate detaliile.

GAZDUIRE WEB

Firma noastra iti pune la dispozitie 3 pachete de gazduire web, prin care acoperim orice nevoie de hosting pentru un site web. Serverele pe care se face gazduirea sunt in Romania si in SUA. Te invitam astfel sa iti alegi din oferta noastra pachetul care ti se potriveste, sau sa ne lasati pe noi sa stabilim care este cel mai bun tip de gazduire pentru site-ul tau:

Configuratie Servere

Dell Server Intel Q9400 Core 2 Quad CPU 2.66GHz 8GB DDR RAM

Pachet Standard RO

Spatiu gazduire: 50 MB
Trafic lunar: 5 Gb

Pachet Standard US

Spatiu gazduire: 60 MB
Trafic lunar: 6 Gb

Pachet Plus RO

Spatiu gazduire: 400 MB
Trafic lunar: 20 Gb

Pachet Plus US

Spatiu gazduire: 500 MB
Trafic lunar: 25 Gb

Pachet Avansat RO

Spatiu gazduire: 1000 MB
Trafic lunar: 30 Gb

Pachet Avansat US

Spatiu gazduire: 1000 MB
Trafic lunar: 30 Gb

SEO – OPTIMIZARE PENTRU MOTOARELE DE CAUTARE

Optimizare pentru motoarele google, yahoo este o forma de promovare a site-ului care nu necesita resurse (financiare) constante in timp. Un site bine optimizat si promovat, se poate mentine mult timp pe primele pozitii in Google.
Optimizare pentru un site web trebuie sa fie prioritara pentru orice pagina din internet. Search Engine Optimization (SEO) este unul din cele mai bune si puternice metode de extindere a vizibilitatii online.

Cateva cuvinte despre ce inseamna optimizare web (SEO)

Optimizare web pentru un site inseamna pe scurt crearea paginilor site-ului (text, linkuri, imagini) dupa anumite reguli. Astfel, aducem site-ul in prima pagina cu rezultate a motoarelor de cautare pentru o anumita fraza (sau mai multe fraze) – numite in continuare “keywords”. 70% din cei care cauta in mediul online, nu trec la alte rezultate inafara de prima pagina, de aceea clasarea in primele 10 este foarte importanta. Un “keyword” este un cuvant sau o fraza care sunt introduse in Google pentru a fi cautate pe internet. Motorul de cautare va afisa toate rezultatele (toate site-urile) care contin acele cuvinte, intr-o ordine definita de motorul de cautare, dupa criterii sofisticate de indexare a site-urilor. Optimizarea pentru Google se refera la realizarea continutului unui site, astfel incat el sa fie “gasit” si afisat intre primele rezultate.

Beneficii dupa o optimizare pentru motoarele de cautare?

Prin optimizare se realizeaza una din cele mai bune metode de promovare a unui site pe internet. Scrierea si promovarea initiala a site-ului ii vor aduce acestuia vizitatori si astfel posibili clienti pentru ceea ce site-ul incearca sa vanda / promoveze. Importanta procesului de optimizare: in mod normal, un site ar trebui sa primeasca majoritatea vizitatorilor sai din motoarele de cautare (Google, Yahoo, MSN, Altavista). De aici se poate deduce usor de ce aceasta optimizare este cea mai importanta pentru un site. O pagina web neoptimizata este inutila deoarece nu aduce vizitatori, deci nici profit.

Prin optimizare se incearca aducerea in site a celor mai interesati vizitatori pentru produsele site-ului, in functie de frazele de cautare pe care le folosesc pe motoarele de cautare (keywords). In concluzie procesul de optimizare este cea mai eficienta forma de reclama si promovare online.

Optimizare Standard

 • Optimizarea titlurilor si descrierilor fiecarei pagini in parte, pentru motoarele de cautare si pentru vizitatori.
 • Modificarea continutului paginii principale, pentru o proportie optima de cuvinte cheie pe pagina
 • Inscriere site in motoarele Yahoo, Google, MSN pentru o indexare cat mai buna.
 • Generarea de sitemap, necesara motoarelor de cautare.
 • urmarirea cu resurse proprii a statisticilor generate de site.

Optimizare Avansata

 • Pe langa optimizarea standard, in pachetul avansat facem si o analiza minutioasa a link-urilor, modificandu-le astfel incat ele sa fie “seo friendly”
 • Modificarea continutului site-ului, in vederea atingerii unui raport cuvinte cheie / text optim pentru motoarele de cautare
 • Inscrierea site-ului in principalele directoare.

Contacteaza-ne acum !

SOLUȚII MAGAZINE ONLINE

Un Magazin Online este un site web care oferă vizitatorului posibilitatea de a naviga ușor prin produsele existente și de a plasa comenzi online. Produsele sunt prezentate organizat după criterii stabilite de administratorul site-ului, ierarhizate pe categorii, subcategorii, etc. Există mai multe filtre de căutare care fac mai rapidă găsirea unui anumit produs.

Puncte forte ale unui Magazin Online de Produse

 • ✔️ Rapiditatea execuției proiectului
 • ✔️ Design unic, personalizat în funcție de tema site-ului
 • ✔️ Pentru fiecare produs pot fi adăugate mai multe imagini și fișiere explicative
 • ✔️ Optimizare pentru motoarele de căutare (SEO)
 • ✔️ Promovare pe facebook
 • ✔️ Căutare avansată a produselor în site, cu ajutorul filtrelor de căutare
 • ✔️ Contor de trafic
 • ✔️ Număr nelimitat de produse existente pe site
 • ✔️ Întreținere ușoară a site-ului și a bazei de date cu produse, datorită interfeței securizate de administrare

Avantajele prezentării prodselor cu o soluție de e-commerce

Pentru utilizator, un magazin online apare în felul următor

 • 🙂 structură ierarhizată pe categorii și subcategorii a produselor din catalog
 • 🙂 căutare avansată a unui produs de pe site după diferite criterii cum ar fi: brand, mărime, preț
 • 🙂 descriere amănunțită a fiecărui produs
 • 🙂 secțiune de comentarii, utilă pentru crearea unei opinii online despre un anumit produs
 • 🙂 formular de contact
 • 🙂 ușurință în a cere mai multe informații despre un produs cum ar fi: culoare, stoc, mărime, discount
 • 🙂 facilitatea de a trimite un link al produsului unui prieten care ar putea fi interesat de acel produs
 • 🙂 posibilitatrea de a primi înștiințări cu ofertele promoționale existente pe site, prin modulul de newsletter al “magazinului online”

Pentru administrator o soluție ecommerce are următoarele opțiuni

 • 🖥️ Administrarea conturilor: căutarea unui utilizator după numele de cont, nume, prenume, email
 • 🖥️ Posibilitatea de a edita sau șterge contul
 • 🖥️ Administrarea categoriilor: definirea categoriilor pe mai multe niveluri de ierarhizare
 • 🖥️ Editarea categoriilor deja definite, inclusiv mutarea uneia și a tuturor subcategoriilor sale în altă categorie, dezactivarea ei printr-un singur click. În acest caz, categoria și toate subcategoriile sale nu sunt șterse, dar ele nu mai sunt vizibile în catalog
 • 🖥️ Ștergerea definitivă a unei categorii și a subcategoriilor sale
 • 🖥️ Definirea de atribute de tip “nume valoare” pentru o categorie, caracteristici care apar la toate produsele din acea categorie
 • 🖥️ Posibilitatea definirii de filtre de căutare pentru fiecare categorie în parte: administratorul site-ului alege filtrele dintre atributele existente pentru o categorie, iar apoi utilizatorul poate găsi un produs mai ușor, prin căutarea după unul sau mai multe filtre definite (Ex: atribut marcă: model: Dacia, Logan)
  Când utilizatorul merge la produsele de la categoria respectivă,
  el poate alege să afișeze doar produsele care au un anumit atribut ex: motor 1.4)
 • 🖥️ Editarea produselor: căutarea după titlu, adăugarea, modificarea sau ștergerea unui produs;
 • 🖥️ Un produs are în componență: mai multe imagini editate și fișiere care să ajute la descrierea mai amănunțită a produsului (manuale de utilizare, fișe tehnice,etc). Totodata, are mai multe criterii de selecție (culoare, preț, mărime, greutate, etc) și un număr unic de identificare în baza de date. Un produs mai este identificat într-o categorie și poate avea ca atribut: nou, promoție, cel mai vândut, raport calitate/preț.
 • 🖥️ Administrarea mesajelor în care se cer detalii suplimentare sau stocul unui anumit produs – indicator care arată dacă s-a trimis un răspuns la mesaj sau nu.
 • 🖥️ Administrarea newsletter-ului: opțiune de scriere a unor mesaje într-o interfață de tip Word. Există previzualizarea mesajelor înainte de a fi trimise, salvarea lor, încarcarea mesajelor salvate și trimiterea lor către emailuri selectate din lista membrilor înscriși pe site.

Durată realizare magazin online

Durata realizării unui magazin online este de aproximativ 14 zile de la data semnării contractului și a punerii la dipoziție a materialelor necesare realizării site-ului (poze, sigle firmă, fișiere cu detalii suplimentare de realizare a soluției ecommerce).

Contactează-ne acum !

Contact

Primul lucru, cere ofertă de preț pentru serviciile pe care le dorești

Fiecare proiect web pornește de la o idee. Această idee, ca să devină realitate, cineva trebuie să o realizeze. Dacă vrei să afli un cost pentru idea ta, completează următorul formular.

Îți vom răspunde mai rapid decât crezi. De aici, decizia îți aparține dacă dorești ca Vreau1Site să fie alături de tine în transpunerea ideii in realitate. Un motiv pentru a ne alege este calitatea serviciilor pe care le oferim și seriozitatea cu care lucrăm.

Date de contact

Adresa: Strada Pietrosului 7
Telefon: 0751 066 234

 

Cere ofertă pentru realizare site web, magazin online, optimizare site, marketing sau pur si simplu, găzduire web.
Bifează serviciile dorite și descrie-ne proiectul dorit.

Cu cine avem onoarea

Date despre proiect

Ce servicii te interesează ? Poți selecta unul sau mai multe servicii

WEB DESIGN BAIA MARE

Un site de prezentare este proiectul cel mai simplu de web design pe care îl oferim

Firma ta își poate deschide orizontul către internet cu o investiție minimă, într-un timp foarte scurt.

Puncte forte ale unui site de prezentare

 • site simplu, cu un număr mic de pagini, aproximativ 5-7 pagini
 • optimizare standard pentru motoarele de căutare (SEO)
 • design personalizat în funcție de tema site-ului web
 • logo atractiv
 • costuri mici de găzduire
 • formular de contact

Tehnologii folosite pentru un site de prezentare

 • PHP
 • HTML5
 • CSS3
 • JQuery
 • Platforma folosită WordPress

Durată realizare site

Crearea paginilor web durează în jur de 10 zile de la data semnării contractului de prestări servicii. Dacă aveți deja texte și imagini pretabile pentru siteul web, durata de realizare a site-ului este mai mică.

Contactează-ne acum !

Servicii creare pagini web

CREARE SITE WEB

Prin serviciul de creare site web, realizam orice tip de proiect web, de la cele mai simple design-uri: pagini web de prezentare, pana la site-urile complexe: aplicatii e-commerce si CMS (content management system).

Creare site web

MAGAZINE ONLINE

Un magazin online este soluția perfectă pentru o firma care vrea să se extindă. Datorită avantajelor oferite de un magazin virtual, este varianta cea mai bună de a îți crește vânzările. Încă nu ești sigur dacă ai nevoie de un magazin online ? Vezi aici ce beneficii îți aduce.

Solutii magazine online

SEO – OPTIMIZARE PENTRU MOTOARELE DE CAUTARE

Pentru a obtine un loc cat mai bun in motoarele de cautare: Google, Yahoo, pentru anumite cuvinte cheie, este necesara optimizarea siteului. Vreau1Site te ajuta sa ajungi cat mai sus, prin pachetele de optimizare oferite.

Optimizare Web

GAZDUIRE WEB

Oferim diferite pachete de web hosting. Cu o gama variata in oferta, poti opta pentru cea mai buna solutie pentru tine, sau ne poti cere un sfat, iar noi vom alege pachetul care ti se potriveste, in functie de tipul de site ales.

Gazduire web

ONLINE MARKETING

La fel de importanta ca optimizarea, este promovarea web. Aceasta se face prin campanii originale de promovare online a site-ului prin canale multiple: e-mail marketing, social media şi blogging.

Marketing Online

ADMINISTRARE SITE

Când vine vorba de realizarea unui site, trebuie să se pună accent și pe administrarea paginii web. Site-ul este oglinda firmei tale pe internet și trebuie să fie impecabilă. Un pachet complet de web design trebuie să includă și administrarea și mentenanța website-ului.

Administrare și mentenanță

Platforme

Suntem specializați în lucrul cu următoarele platforme: Laravel, Magento, WordPress și Prestashop, și o vom alege pe cea care se potrivește cel mai bine cerințelor tale.

Consiliere Web

Acest serviciu ne ajută să înțelegem mai bine nevoile tale. Studiem afacerea ta, pentru a îți oferi cele mai bune sfaturi.

Print Design

Facem design de flyere, broșuri, cărți de vizită și orice material promoțional de care ai nevoie.

Home

Preturi

FĂ CEA MAI BUNĂ ALEGERE PENTRU SITEUL TĂU

Contactează-ne acum și hai sa discutăm ce tip de site web sau magazin online ți s-ar potrivi cel mai bine.

Din 2007 dezvoltăm proiecte de succes pe internet

Noi ne gândim, concepem, desenăm, implementăm, optimizăm,
testăm și lansăm proiecte de web design
pentru firme orientate spre succes.

SUCCESUL UNUI SITE ESTE DAT DE MAI MULTE ELEMENTE CARE TREBUIE SĂ SE ÎMBINE – DESIGN, SIMPLITATE ȘI CONȚINUT CLAR

Deoarece noi oferim aceste servicii, putem livra o soluție completă de web design.

GAZDUIRE WEB

Site-ul tău are nevoie de o găzduire de încredere. Noi îți oferim cea mai bună soluție.

MAGAZINE ONLINE

Profita de posibilitatea de a vinde produsele tale si online, printr-un magazin specializat.

ONLINE MARKETING

La fel de importantă ca SEO, promovarea online te scoate în evidență și în fața competitorilor tăi.

CREARE PAGINI WEB

De la cele mai simple pagini web, până la aplicații complexe online

SEO

Pentru a fi cât de sus în rezultatele motoarelor de căutare, ai nevoie de servicii de Optimizare web

ADMINISTRARE SITE

Serviciu de administrare si mentenanta site.

Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *